classes

Scroll to Top
Religion
Class Teacher
Pre-KNithya Raghunathan, Ramya Kannan
KindergartenTejal Shah, Brototi Bhatt, Devika Saran
Grade 1Sushmitha Angana, Arpana Khamar
Grade 2Ravindra Palshetkar, Deenadayalan Kumaran
Grade 3Mahesh Eswarappa
Grade 4Jayati Shah, Harita Konjeti
Grade 5Anila Jivanji, Kavya Shah (TA)
Grade 6 Mahalakshmi Sivakumar
Grade 7Milind Chauk
Grade 8Tarun Saran
Grade 9-12Abhishek Bansal, Manish Singh
Bengali
Class Teacher
Level 1Anisha karmakar
Level 2Rajib Ghosh
Level 3Sasvata Chatterjee
Gujarati
Class Teacher
Level 1Sandeep Mehta
Level 2Ashish Patel
Level 3Maulik Bhatt
Hindi
Class Teacher
Level 1Priyadarshini Bharath
Level 2Devika Saran
Level 3Lata Ratna
Level 4Deepa Chopra
Level 5Nisha Mehta
Level 6Vandana Sirotiya
Hindi ConversationVandana Sirotiya
Hindi TAPooja Shah Goyal
Kannada
Class Teacher
Level 1Veena Kumaraswamy
Level 2Kamala Alankar
Level 3Gowri Kuchangi
Level 4Chaitra Erappa
Level 5Pramond HL
Level 6Srinidhi Kaniyar
Marathi
Class Teacher
Level 1Shabaree Gargote
Level 2Shabaree Gargote
Level 3Shabaree Gargote
Tamil
Class Teacher
Tamil MazhalaiPreethi
Tamil Munn MazhalaiRohini Shanmugham
Level 1Rohini Shanmugham
Level 2Jayashree Prabu
Level 3Radha Balaji
Level 4Manjula Santhanam
Level 5Ananthi Rameshbabu
Level 6Sangeetha Sathiyamurthy
Level 7Sathya Jeevanandam
Telugu
Class Teacher
Level 1Pallavi Thotapalle
Level 2Purna Nehru
Other Classes (Kids)
Class Teacher
SATAL Somnath
Bhajan KidsViji Somnath
Dance KidsKamalesh Sharma
YogaMilind Chauk
Other Classes (Adults)
Class Teacher
SanksritRamadass Satya
NarayaneeyamRevathi Srinath
Bhajan AdultsViji Somnath
Dance AdultsSuvarna Deole
Yoga AdultsKumud Gupta